Indmeldelse

Det koster kr. 450,-  halvårligt, at være medlem af Ribe Fotoklub. Er i flere medlemmer i samme husstand, koster de resterende kun 225,- kr. halvårligt.

Ungdomsmedlemmer, 14-25 år, koster kr. 225,- halvårligt.

Kontingentet indbetales 2 gange årligt (forfaldsdatoer: 1/2 og 1/9)

på klubbens konto i Frøs Sparekasse

Reg. 9738 Konto. 0004354702

Hvis du ønsker at indmelde dig,  kan du tage kontakt til formand Jens Kristian Schmidt på mail: jenette4@gmail.com

Vi glæder os til at se dig.

Ribe Fotoklub © 2013