Indmeldelse

Det koster kr. 450,-  halvårligt, at være medlem af Ribe Fotoklub. Er i flere medlemmer i samme husstand, koster de resterende kun 225,- kr. halvårligt.

Ungdomsmedlemmer, 15-25 år, koster kr. 225,- halvårligt.

Kontingentet indbetales 2 gange årligt (forfaldsdatoer: 15.1. og 15.8.)  på klubbens konto i Frøs Sparekasse –  Reg. 9738 Konto. 0004354702.

Hvis du ønsker at indmelde dig,  kan du tage kontakt til formand Jens Kristian Schmidt på mail: formand@ribefotoklub.dk

Vi glæder os til at se dig.

Del denne side ...