Indmeldelse

Fotoklubbens helårlige medlemskontingent er 700,- kr.

For unge mellem 15-25 år, er kontingent 50 % af det kontingent som generalforsamlingen fastsætter.  For par der bor sammen skal den ene betale 100 % og den anden 50 % i kontingent som generalforsamlingen fastsætter.

Dvs. at: Det koster kr. 350,-kr. halvårligt at være medlem af Ribe Fotoklub. Er i flere medlemmer i samme husstand, koster de resterende kun 175,- kr. halvårligt.

Ungdomsmedlemmer, 15-25 år, koster kr. 175,- halvårligt.

Kontingentet indbetales 2 gange årligt, 1. januar og 1. august (seneste forfaldsdatoer: 15.1. og 15.8.) på klubbens konto i Frøs Sparekasse –  Reg. 9738 Konto. 0004354702.

Hvis du ønsker at indmelde dig,  kan du tage kontakt til formand Folmer Iversen på mail: formand@ribefotoklub.dk

Vi glæder os til at se dig.

Del denne side ...