Konkurrenceregler

Regler:

  • Man skal være fuldt medlem af Ribe Fotoklub
  • Billeder skal være opklæbet på karton eller i passepartout. I størrelsen 30×40 cm. (Størrelsen på billedet er der ingen krav til)
  • Billedet/billederne afleveres samtidig på et USB-stik
  • Hvert medlem kan deltage med op til 2 billeder pr. konkurrence
  • Billederne skal falde indenfor rammerne af det aktuelle tema
  • Billederne skal være taget i det år, hvor de aktuelle konkurrencer afholdes
  • Der må ikke være vandmærke eller signatur på de deltagende billeder

Bedømmelse:

Bedømmelsen af billederne foretager de tilstedeværende medlemmer af klubben eller af eksterne dommere, som udpeges af konkurrenceudvalget. “Årets Billede” bedømmes altid af eksterne dommere.

Bedømmelsen sker efter følgende skala:

  • Teknik (skarphed, belysning mv.)                                             1 – 10 points
  • Komposition (bla. beskæring og opbygning af billedet)     1 – 10 points
  • Oplevelse (herunder, hvordan er emnet tolket)                    1 – 20 points

Dvs. at man kan opnå imellem 3 og 40 point for det enkelte billede.
Man giver ikke point til egne billeder.
De 3 bedste billeder kåres og skal efterfølgende mailes til webmaster og offentliggøres herefter på hjemmeside og facebookside.

Download konkurrence reglerne som pdf her

Del denne side ...