Persondatapolitik for Ribe Fotoklub

I Ribe Fotoklub er vi som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem, gæst eller samarbejdspartner gør brug af Ribe Fotoklub, og de ydelser vi tilbyder.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger.

Ribe Fotoklub behandler dine personoplysninger som her er beskrevet og i henhold til gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Ribe Fotoklub dine personoplysninger?

  • Når du indmelder dig som medlem af Ribe Fotoklub, eller udøver medlemsaktiviteter, indsamles oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Ribe Fotoklub, samt for at kunne tilbyde og levere relevante ydelser til dig. 
  • Når du indgår som bestyrelsesmedlem i Ribe Fotoklub gælder udvidet udveksling af persondata til klubbens samarbejdspartner.
  • Når du som model indgår skriftlig ´Modelaftaler´ med Ribe Fotoklub. ´Modelaftalen´ kan ses på vores hjemmeside www. ribefotoklub.dk.
  • Endvidere bruges dine oplysninger for at kunne besvare henvendelser fra dig, eller for at kunne informere dig om medlemstilbud, samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer.

Hvilke oplysninger indsamles om dig?

  • Ribe Fotoklub indsamler kun navn, telefonnummer, adresse, og e-mailadresse. Fotoklubbens bankforbindelse kræver dog cpr. oplysninger om Bestyrelsesmedlemmer. 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af ´Tilmeldingsblanket´, ved deltagelse i et arrangement eller indgåelse af en mundtlig eller skriftlig aftale relateret til Ribe Fotoklub.

2. Hvornår videregiver Ribe Fotoklub dine personoplysninger?

Ribe Fotoklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, der behandles om dig.

  • Til Fotoklubbens hjemmeside og evt. dagspresse i forbindelse med dine placeringer i afholdte konkurrencer, artikler eller events.
  • Ved intern deling af fotomateriale på lukket Facebook gruppe og mails.
  • I forbindelse med intern koordinering af arrangementer, eks samkørsel. 

Videregivelsen sker kun til dem og i det omfang, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos.

3. Hvordan beskytter Ribe Fotoklub dine personoplysninger?

For at sikre, at dine oplysninger ikke ved uheld eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, mistet, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, har Ribe Fotoklub tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Ribe Fotoklubs foretager løbende revidering af sikkerhedsprocedurer og processer for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Det er dog ikke praktisk muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Ribe Fotoklub kan derfor heller ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Ribe Fotoklub sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du?

Ønsker du adgang til de oplysninger, som Ribe Fotoklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem (Kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden).                   

Du har således ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Ribe Fotoklub behandler om dig.             

Skulle det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Ribe Fotoklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger.

Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Ribe Fotoklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Ribe Fotoklub påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.  

På din anmodning kan personoplysninger om dig dog blive slettet, men i så fald, kan Ribe Fotoklub ikke tilbyde dig de services, der fremgår af et medlemskab.

5. Hvor længe opbevarer Ribe Fotoklub dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Ribe Fotoklub gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, og så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom administration af dit medlemskab af Ribe Fotoklub med Esbjerg Kommune, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Hvis vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, i det omfang vi er forpligtet til det.

6. Hvad sker der, når Ribe Fotoklub ændrer denne persondatapolitik

Ribe Fotoklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre dig så  præcis en information som muligt, også for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.
Dette medfører, at Ribe Fotoklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. 
I tilfælde af væsentlige ændringer giver Ribe Fotoklub dig som medlem besked via e-mail. 
Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik vil endvidere fremgå af vores hjemmesiden www. ribefotoklub.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

Find vore kontaktoplysninger på www. ribefotoklub.dk.

Del denne side ...