Foto-Aktiviteter

Under dette menupunkt kan du finde eksempler på fotoklubbens medlemmers kreativitet.
Fotoklubbens medlemmer er opfordret til at offentliggøre ét foto fra hver aktivitet, som han/hun har deltaget i. Ved at klikke på denne sides underpunkter får du derved dels eksempler på fotoklubbens mangeartede aktiviteter og ture og dels mange og vidt forskellige bud / fortolkninger for aktivitetens tema fra klubbens medlemmer.

Del denne side ...