Indleverede foto til temaet “Lys i mørket”

01

Billede 1 af 14

Billede 1: Billedet synes mørkt og uskarpt. Studeres EXIF data bør lukketiden være rigelig, men om det har været nok til at kompensere for den lave ISO (100) og den lille blændeåbning (f/18) er måske tvivlsomt. Har der været rystelser i eksponeringstiden? Manglende stativ/fjernudløser? Vil foreslå at prøve med blændeprioritering og se hvilke indstillinger kameraet foreslår – eks. ved f/8. Samtidigt kan det også være svært at få fokus korrekt ved manglende lys. Fokusér og eksponer efter lyse områder. Dels er det her nemmest at fokusere og eksponeringen sikres også bedre her, da en eksponering efter mørkere områder let udbrænder de lyse. Beskæring og opbygning af billede synes ok. Lyset er placeret fint i billedet og samtidigt er der også lidt forgrund i billedet, som kan give lidt dybde. Konkurrencens tema er jo næsten selvforklarende….(o:

Del denne side ...