Flyttedag den 23. januar er aflyst (=udsat)

Kære fotovenner.
Som de fleste nok på nuværende tidspunkt har opdaget, er restriktionerne nu forlænget til foreløbig at gælde til og med den 7. februar 2021.

Der må fortsat ikke afvikles indendørs foreningsaktiviteter – hverken i egne eller Esbjerg Kommunes faciliteter. Dette gælder også de kommunale faciliteter, som foreningen råder fast.
Kommunen er bekendt med at enkelte foreninger desværre ikke har overholdt dette forbud, og er derfor nødt til at præcisere at det gælder ALLE indendørs foreningsaktiviteter.
Således er Esbjerg Kommune i gang med afbooking af berørte bookinger.

Dermed må jeg desværre endnu engang overbringe en aflysning af den planlagte flytning at fotoklubbens inventar, som skulle have foregået på lørdag d. 23. januar.

Ligesom vi måtte udsætte det planlagte bestyrelsesmøde d. 12. jan.

Bestyrelsen kan ligeledes, på nuværende tidspunk, heller ikke fastsætte nogen dato for Ribe Fotoklubs Generalforsamling 2021, da vi ikke kender retningslinjer for farsamlinger efter d. 7. februar.

Det er udfordrende for bestyrelse, at agere med de skiftende forsamlings restrektioner.

Jeg må da også erkende, at det at det er rigtig nedslående vilkår for udfoldelse af foreningslivet over en meget lang periode, selvom vi, som mange erhvervsdrivende ikke er truede på vores levebrød pga. de igangværende restrektioner.

Jeg kan sagtens forstå hvis flere af jer overvejer medlemsskabet af fotoklubben under de nuværende omstændigheder. For os der synes, at Ribe Fotoklub er bevaringsværdig, også efter Corona krisen, er vi jo taknemmelige for medlemskab fra nuværende og kommende medlemmer, således at fotoklubben kan genoptage aktiviteterne i takt med lempelser af de nuværende restrektioner.

Mvh. Jens Kristian

Del denne side ...