Kategori: Fra formanden …

Udsættelse igen … igen

Kære fotovenner.  

Det er nok ikke nogen overraskelse at Esbjerg Kommune endnu engang har udmeldt forlængelse af foreningsaktivitets nedlukning, som foreløbig gælder til og med den 28. februar 2021. 
Håber det snart kan få en ende med disse kedelige meddelelser, men godt at der i det mindste kan foregå nogle online aktiviteter med konkurrencer, klubmøder og på Facebook. Jeg glæder mig virkelig meget til vi kan ses i fotoklubben, i første omgang til en flyttedag, når det bliver muligt.

Venlig hilsen
Jens Kr. 

Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

Flyttedag den 23. januar er aflyst (=udsat)

Kære fotovenner.
Som de fleste nok på nuværende tidspunkt har opdaget, er restriktionerne nu forlænget til foreløbig at gælde til og med den 7. februar 2021.

Der må fortsat ikke afvikles indendørs foreningsaktiviteter – hverken i egne eller Esbjerg Kommunes faciliteter. Dette gælder også de kommunale faciliteter, som foreningen råder fast.
Kommunen er bekendt med at enkelte foreninger desværre ikke har overholdt dette forbud, og er derfor nødt til at præcisere at det gælder ALLE indendørs foreningsaktiviteter.
Således er Esbjerg Kommune i gang med afbooking af berørte bookinger.

Dermed må jeg desværre endnu engang overbringe en aflysning af den planlagte flytning at fotoklubbens inventar, som skulle have foregået på lørdag d. 23. januar.

Ligesom vi måtte udsætte det planlagte bestyrelsesmøde d. 12. jan.

Bestyrelsen kan ligeledes, på nuværende tidspunk, heller ikke fastsætte nogen dato for Ribe Fotoklubs Generalforsamling 2021, da vi ikke kender retningslinjer for farsamlinger efter d. 7. februar.

Det er udfordrende for bestyrelse, at agere med de skiftende forsamlings restrektioner.

Jeg må da også erkende, at det at det er rigtig nedslående vilkår for udfoldelse af foreningslivet over en meget lang periode, selvom vi, som mange erhvervsdrivende ikke er truede på vores levebrød pga. de igangværende restrektioner.

Jeg kan sagtens forstå hvis flere af jer overvejer medlemsskabet af fotoklubben under de nuværende omstændigheder. For os der synes, at Ribe Fotoklub er bevaringsværdig, også efter Corona krisen, er vi jo taknemmelige for medlemskab fra nuværende og kommende medlemmer, således at fotoklubben kan genoptage aktiviteterne i takt med lempelser af de nuværende restrektioner.

Mvh. Jens Kristian

Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

GODT NYTÅR og flyttedag udsat

Kære fotovenner.

Med et stærkt ønske om, at vi i det kommende år kan komme tilbage til mere normaltilstande i fotoklubben, vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår.

FLYTTEDAG UDSAT

Den 15. december 2020 blev der indført skærpede corona-restriktioner. Det betød, at vi ikke måtte benytte klubbens lokaler til indendørs foreningsliv.

Der måtte således ikke foregå nogen form for aktiviteter i klubbens lokaler, i første omgang indtil den 4. januar 2021. Denne nedlukning blev imidlertid, af myndighederne, senere forlænget til den 17. januar 2021 pga. stærk stigning i smittespredningen.

Derfor udsættes flytning af klubbens inventar til lørdag den 23. januar kl. 10.00 til kl.?

SÅ HÅBER JEG IKKE YDERLIGERE UDSÆTTELSE BLIVER NØDVENDIG!

Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

Nye Corona-restriktioner

Kære fotovenner.
Der er i dag (den 16. december) kommet skærpede restriktioner for foreningslivet fra Esbjerg kommune. Restriktionerne gælder (foreløbig) indtil d. 3. januar 2021.
Situationen taget i betragtning, har jeg i dag svært ved at sige, om vi på forsvarlig vis, kan gennemføre den påtænkte flytning lør. d. 9. januar til de nye lokaler. Ligeledes er det pt. ikke muligt, at udarbejde en Aktivitetsplan for 1. halvdel 2021, da der fortløbende kommer nye forsamlings-restriktioner. Jeg havde ellers håbet og ønsket, at vi med de nye klublokaler kunne genoptage klubaktiviteter i et vist omfang, men jeg tror pt. desværre ikke det bliver fra d. 9. januar som det ser ud i øjeblikket.
Vi vil i bestyrelsen naturligvis holde os orienterede om hvornår/hvordan vi kan genoptage aktiviteter indendørs, og holde jer orienteret i det omfang vi træffer beslutningerne.        

Med venlig hilsen Jens Kr.      

Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

Status og julehilsen fra formanden

Kære foto venner

Et nyt år nærmer sig hastigt, og jeg ville ønske at kunne sige: ” Vi har en klar plan for det kommende år i fotoklubben”. Men med erfaringerne fra året 2020 skal jeg nok være forsigtig med dét, når Corona restrektioner må tages i betragtning. Flere af jer har ytret frustrationer og nok også irritation over aktivitetsniveauet de seneste måneder, og det forstår jeg godt. Personligt ville jeg også gerne have undværet, sammen med bestyrelse, at træffe beslutninger, der har medført nedsat aktivitet i fotoklubben. Der har været mange overvejelser og dilemmaer forbundet med det, og jeg håber meget, at det vil blive lettere i det kommende år.

Selvom jeg selv er frustreret over de pt. begrænsende betingelser der er for at drive et spændende foreningsliv, så er jeg alligevel optimistisk på Ribe Fotoklubs vegne, fordi jeg har oplevet et stort fotomæssigt og socialt engagement, som jeg ikke tror, vil forsvinde, selvom der pt.er Corona bump og udfordringer på vejen.

Hvad jeg ved, er at lejemålet i klubbens nuværende lokaler i Bispegade Gl. Skole er opsagt med fraflytning med udgangen af januar 2021, Vi holder flyttedag til Seminariehusets lokale lørdag d. 9. januar kl. 10 til ?

Jeg vil hermed ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår.
Med kærlig hilsen
Jens Kr.

Glædelig jul • LabVikar
Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

Fotoudstilling i Haderslev Kunstforening

Jens Kristian har modtaget denne invitation til en fotoudstilling i Haderslev Kunstforening:

Kære Jens Kristian og medlemmer af Ribe Fotoklub!
Jeg skriver til dig og medlemmerne i klubben for at gøre opmærksom på en fotoudstilling jeg skal have hos Haderslev Kunstforening.

Jeg vil bede dig om at informere dine medlemmer om udstillingen. Laver I en klubtur til Haderslev, kan I ringe på 61310044. Jeg vil så forsøge at komme selv.

En yderligere ting, der kunne være interessant for jer er, at der hver onsdag klokken 17 i udstillingsperioden vil være forevisning af diaporama – eller fotografisk slideshow med lyd. Hver gang vil der blive vist og diskuteret 4 serier.

Jeg har vedhæftet lidt information om udstillingen og et par billeder derfra.

Jeg håber at se dig/jer på udstillingen. I kan se flere af mine billeder på: https://thorsen.info

Med venlig hilsen
Søren Thorsen

Du kan se invitationen (med program-facts) her:


Søren har vedhæftet et par smagsprøver på sine billeder:

Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

Nyhedsbrev fra formanden den 29. juli 2020

Kære fotovenner. Snart tager vi hul på 2. halvår 2020 aktiviteter i fotoklubben og dagene bliver kortere hurtigt kortere.
Det betyder at vi igen for behov for at rykke en del af klubaktiviteterne ind i fotoklubbens lokaler, som ikke har været i brug siden Corona nedlukningen.

 Det ville være rart at kunne sige, at så er alt igen ved det gamle, men sådan er det jo desværre ikke helt.

Som forening har vi er stadig ansvar for at passe på os selv og hinanden ved at overholde de retningslinjer der anbefales af sundhedsmyndighederne.

Det betyder, at der i øjeblikket stadig er et afstandskrav til andre tilstedeværende på 1 m. (samboende må dog gerne være tættere på hinanden)
I regnestykket om hvor mange vi kan samles i klublokalerne indgår dog også lokalets størrelse og gangarealer.

Resultatet er, at vi i klublokalet kan være højst 15 personer og i fotostudiet 5 højst personer ad gangen.

Erfaringer fra eks. sidste år viser, at der i 2. halvår var 31 aktiviteter i klublokalet, deraf var der 3 aktiviteter hvor der var flere end 15 personer ad gangen, og det var i forbindelse med fotokonkurrencer.  

Hvis det samme bliver gældende i år, vil det betyde, at det er ved fotokonkurrencerne og julefrokosten, at vi har særlige udfordringer, som vi i bestyrelsen vil tage stilling til.
Særlig Corona rengøring i klublokalerne og samkørsel ved udeaktiviteter, vil også være et fokuspunkt for bestyrelsen, udover naturligvis det  fotomæssige og sociale indhold i fotoklubben.

For at alle kan føle sig trygge ved at komme til aktiviteter i fotoklubben vil vi indtil videre annoncere klub aktiviteter med tilmelding på Facebook efter ´først til mølle princippet´ ud fra ovenstående maksimum deltagere.

Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

Corona-virus – sidste NYT

Kære alle medlemmer af Ribe Fotoklub.

På baggrund aftenens pressemeddelelse (den 11. marts) vedrørende den alvorlige Corona smitte situation, har bestyrelsen  taget følgende beslutning:   

Ribe Fotoklub aflyser hermed indtil videre al planlagt klubaktivitet . I Bestyrelsen er vi enige om, at vi ikke ønsker at udsætte hinanden for unødig bekymring eller smitterisiko i forbindelse med fælles samvær  og aktiviteter i klubben. Vi vil foreløbig følge myndighedernes  anbefalinger, og egen sund fornuft vedrørende  Corona situationen. Håber vi alle og vore nærmeste og alle andre, slipper skånsomst gennem denne alvorlige situation.
Vi vil naturligvis informere Jer om senere genoptagelse at klubbens planlagte aktiviteter, som foreløbig er aflyst i 14 dage.

Kærlig hilsen på bestyrelsens vegne.
Jens Kristian  

Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

Indkaldelse til generalforsamling

Kære fotovenner.

Hermed vedhæftet (klik på linket her:) dagsorden til fotoklubbens Generalforsamling 2020.

Som det fremgår af dagsordenen, er der flere som modtager valg/genvalg til de forskellige poster, og jeg synes det er positivt at man ikke stiller op under pres.

Når det er sagt vil jeg gerne opfordre alle til at overveje opstilling til de forskellige poster. På forhånd tak og på gensyn til Generalforsamlingen.
Der er i år ingen tilmelding, så mød bare op, der vil som sædvanligt lidt brød/øl/vand til alle.

PS: Jeg håber d.19 /2. at kunne udlevere  T-Shirts med Fotoklubbens logo til jer der har bestilt. Husk derfor kontanter til dette på aftenen (jeg har ikke Mobil Pay).
   
Med venlig hilsen
Jens Kr.  

Udskriv eller del dette ....
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook