Nyhedsbrev fra formanden den 29. juli 2020

Kære fotovenner. Snart tager vi hul på 2. halvår 2020 aktiviteter i fotoklubben og dagene bliver kortere hurtigt kortere.
Det betyder at vi igen for behov for at rykke en del af klubaktiviteterne ind i fotoklubbens lokaler, som ikke har været i brug siden Corona nedlukningen.

 Det ville være rart at kunne sige, at så er alt igen ved det gamle, men sådan er det jo desværre ikke helt.

Som forening har vi er stadig ansvar for at passe på os selv og hinanden ved at overholde de retningslinjer der anbefales af sundhedsmyndighederne.

Det betyder, at der i øjeblikket stadig er et afstandskrav til andre tilstedeværende på 1 m. (samboende må dog gerne være tættere på hinanden)
I regnestykket om hvor mange vi kan samles i klublokalerne indgår dog også lokalets størrelse og gangarealer.

Resultatet er, at vi i klublokalet kan være højst 15 personer og i fotostudiet 5 højst personer ad gangen.

Erfaringer fra eks. sidste år viser, at der i 2. halvår var 31 aktiviteter i klublokalet, deraf var der 3 aktiviteter hvor der var flere end 15 personer ad gangen, og det var i forbindelse med fotokonkurrencer.  

Hvis det samme bliver gældende i år, vil det betyde, at det er ved fotokonkurrencerne og julefrokosten, at vi har særlige udfordringer, som vi i bestyrelsen vil tage stilling til.
Særlig Corona rengøring i klublokalerne og samkørsel ved udeaktiviteter, vil også være et fokuspunkt for bestyrelsen, udover naturligvis det  fotomæssige og sociale indhold i fotoklubben.

For at alle kan føle sig trygge ved at komme til aktiviteter i fotoklubben vil vi indtil videre annoncere klub aktiviteter med tilmelding på Facebook efter ´først til mølle princippet´ ud fra ovenstående maksimum deltagere.

Del denne side ...